Najsestra KBSD 2016 - Marija Slovenec

NAJSESTRA KB „SVETI DUH“ 2016.

Marija Slovenec, medicinska sestra

Odjel kliničke imunologije, reumatologije i pulmologije, Klinika za unutarnje bolesti


 

Marija Slovenec rođena je 17.05.1960. godine u Gospiću. Srednju medicinsku školu je završila u Zagrebu, a 01.06.1979. godine je počela raditi na sadašnjem Odjelu kliničke imunologije, reumatologije i pulmologije, na kojem radi i danas.

Kao medicinska sestra sa bogatim iskustvom ističe se prije svega svojom iznimnom stručnošću, profesionalnošću, marljivošću i nadasve ljubavlju prema svom poslu, prema svojim kolegama, suradnicima, a što je najvažnije, prema pacijentu, bolesniku. U prilog navedenom govore i mnogobrojne pohvale samih pacijenata („najbolja sestra“, „sestra koja zrači ljubazno kao Majka Terezija“, itd).

Život sestre Marije nije bio posut ružama, sestra je to koja je na žalost i sama osjetila što znači biti pacijent, nositi se s opakom bolešću i na kraju izići kao pobjednik. Sve to ju je samo dodatno ojačalo i pružilo joj dodatnu snagu i motivaciju za „biti još boljom“, još više pokazivati suosjećanje za pacijente, kao i sve kojima je potrebna pomoć, bilo profesionalna ili da je samo riječ o pružanju utjehe, podrške ili tople riječi. Kako bi rekle kolegice s njenog odjela: „...posebna, jednostavna, uvijek dostupna i bliska....“, ili kako bi rekao jedan pacijent: „Ona je izvanredan primjer svima, posebno mladim ljudima, kakav treba biti čovjek.


 

Intervju s Najsestrom KB „Sveti Duh“ za 2016. vodila je Vesna Konjevoda

Draga Marija,

Od srca Vas srdačno pozdravljam te ispred uredništva glasnika čestitam na izboru za „Najsestru 2016.“.

Vjerujem da ne postoji sestra ili liječnik u našoj bolnici koji nisu čuli ili se susreli sa „sestrom Marijom sa pulmo“, kako volimo između sebe reći.

 

Molim vas da nam se ukratko predstavite i opišete svoj put kao medicinska sestra.

Moj put medicinske sestre seže u 1975. godinu kada sam se kao petnaestogodišnjakinja upisala u medicinsku školu „Vrapče“ opći smjer, gdje sam provela svoje četverogodišnje školovanje ne mijenjajući niti jednog momenta pomisao na neko drugo zvanje.

 

Kada ste znali da želite biti medicinska sestra i što Vas je najviše privuklo ovom pozivu?

Još kao djevojčica u osnovnoj htjela sam biti od pomoći bilo prijateljicama i prijateljima u školi, bilo starijima oko sebe. Medicinska sestre u pravom smislu znači nesebično pomaganje ljudima oko sebe, potpora slabima, nemoćnima i edukacija populacije. Tako i moj izbor medicinske sestre prevagnuo je ovom zanimanju u kojem sam se našla.


Kako doživljavate bolesnike i skrb koju im svakodnevno pružate?

Volim biti uz bolesnika, pomagati, tako je moj dan ispunjen skrbi oko bolesnika i mislim da drugo ne bi mogla niti raditi.

Žao mi je što je moja bolest prekinula onaj put da ne mogu biti uz bolesnički krevet 24 sata, ali mislim da mi je to dalo snage i volje za bolju skrb i razumijevanje bolesnika.


Kako započinje Vaš uobičajeni radni dan?

Moj radni dan započinje ranim ustajanjem i dolaskom u ustanovu. Na prvoj stepenici ustanove ostavljam sve probleme i ulazim rasterećena od svojih briga da bih mogla nositi i prihvatiti sve probleme i bolesti svojih bolesnika kojima posvećujem svoj radni dan. Zato molim svoje buduće i sadašnje kolegice i kolege da svoje probleme ne unose u ustanovu, a iz ustanove neka ostave sve probleme na radnom mjestu jer se lako poistovjetimo sa situacijom bolesnika te se stvore prevelike emocije i povezanost u poslu.


Koje osobine po Vama treba imati dobra medicinska sestra?

Naše zvanje medicinske sestre ne smije imati nikakve predrasude niti netrpeljivost. Moramo odavati smirenost, blagonaklonost, strpljivost te kolegijalnost i znati da moramo 24 sata dijeliti svoju iskrenost prema kolegicama, kolegama i ostalim suradnicima, a prvenstveno prema pacijentima i njihovim obiteljima koji su od ulaska do izlaska iz bolesničkog kreveta osjetljivi i ranjivi bilo zbog bolesti svojih bližnjih ili postupaka koji se u društvu često događaju. Medicinska sestra je uvijek prva kada se otvore bilo koja vrata ustanove i zato molim svoje kolegice i kolege da budu onakvi kakvim sam ih opisala.


Vidite li razlike u medicinskim sestrama danas u odnosu na ranije i koje su to razlike?

Što se tiče školovanja onda i danas mogu reći da je naprednije! Vi ste danas u boljem položaju nego mi! Imate uvjete da su vam ustanove omogućile školovanje, a u naše vrijeme toga je bilo „rijetko“.

Drago mi je da naše kolegice i kolege dižu školovanje na jednu visoku razinu europskih i svjetskih pogleda zdravstva, da su pacijenti dobili jednu dostupnu razinu njege uz sva pomagala koja su dostupna na europskoj razini. I još želim reći da se medicinske sestre educiraju i unose sve novine u našu struku koje mi možemo čuti na našim predavanjima. Sestra nije samo njega bolesnika nego suradnik na svim poljima koje treba jedna ustanova.

Međutim ja sam ipak za dobru i kvalitetnu njegu bolesnika i molim kolegice koliko god edukacija otišla na europske i svjetske margine da je bolesnik uvijek taj koji treba lijepu i toplu riječ i njegu medicinske sestre. Ako želimo da se brzo oporavi bez naših ruku, okretanja, masiranja, terapije, ne vidim oporavak. Prema tome koliko god bude bolesnik i njegova obitelj zadovoljni toliko ćemo mi kao medicinske sestre biti vrednovane u ovom našem društvu.


Što biste poručili kolegicama za budućnost?

Molim svoje sadašnje i buduće kolegice i kolege da se educiraju i idu u korak sa europskim i svjetskim smjernicama. Bez smirene, strpljive, blagonaklone i iskrene medicinske sestre i tehničara i bez zadovoljnog pacijenta i njegove obitelji nema većeg poklona za našu struku!

Za kraj...

Hvala mojim pacijentima, glavnim sestrama, prvenstveno kolegama i kolegicama s kojima sam provela 37 godina, hvala mojoj obitelji koja me je čekala Božiće i Nove godine, hvala mojoj Pulmologiji na ovoj ukazanoj časti. I dalje ću ostati samo vaša pulmološka Marija!!

tekst i fotografije preuzeti su iz Glasnika medicinskih sestara, tehničara i primalja KB „Sveti Duh“ Moj Glas broj 17, str 14,15, 2016. g.