Nagrada za najbolju poster prezentaciju Ivani Srzić, dr. med. na 3. kongresu hitne medicine 2016. g.

Nagrada za najbolju poster prezentaciju Ivani Srzić, dr. med. na 3. kongresu hitne medicine 2016. g. Od 21. do 23. travnja 2016. godine u Vodicama je održan 3. kongres hitne medicine na kojem su aktivno sudjelovali naši djelatnici iz Centra za hitnu medicine – Središnji hitni prijam.

Između brojnih prijavljenih postera dr. Ivana Srzić osvojila je 1. nagradu za najbolji poster na Kongresu:

Ivana Srzić, dr.med, Anika Stepić, dr.med., doc.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med.
„Prevalence of alcohol related attendance at Emergency department, retrospective review“.