Specijalni broj stručno informativnog časopisa „Moj glas“

Povodom obilježavanja 215. godina neprekinutog rada naše Bolnice tiskan je specijalni broj stručno informativnog časopisa „Moj glas“, glasnika medicinskih sestara/tehničara i primalja Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Godine 1804. u Zagrebu je s radom započela Bolnica milosrdne braće. Do tog su doba djelovali hospitali, ustanove više karitativnog nego li zdravstvenog karaktera. Bolnica milosrdne braće prva je bolnica u pravom smislu te riječi, koja bez prekida radi sve do danas. Tijekom vremena Bolnica je preimenovana u Zakladnu bolnicu, potom Državnu bolnicu, Opću bolnicu „Dr. Josip Kajfeš“, Opću bolnicu „Sveti Duh“ i naposljetku Kliničku bolnicu „Sveti Duh“. Danas s ponosom možemo reći kako radimo u najstarijoj bolnici u Hrvatskoj koja je u svih svojih dvjesto i petnaest godina postojanja uvijek bila i ostala ne samo bolnica građana grada Zagreba nego i svih građana Republike Hrvatske, kojima je trudom i zalaganjem brojnih generacija zdravstvenih radnika, omogućila dostupnost i osigurala kvalitetu zdravstvene zaštite.

Razdoblje od više od dva stoljeća u postojanju jedne bolnice jest veliko razdoblje i mnogo je toga čega se trebamo prisjetiti da ne ostane u zaboravu. Zato nam je posebno zadovoljstvo ovaj specijalni broj našeg časopisa posvetiti obilježavanju 215. godišnjice naše Bolnice na način da tiskamo recentno modificirani izvornik o povijesti Bolnice, iz pera pokojnog Vladimira Dugačkog, s pripadajućim predgovorima gradonačelnika Grada Zagreba i ravnatelja Kliničke bolnice "Sveti Duh" te tekst o recentnih petnaest godina trećeg stoljeća povijesti Bolnice iz pera Ivana Zlopaše.

Glavna urednica
Jadranka Ristić, dipl.med.techn. 

v.d. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
Sanja Ljubičić, dipl.med.techn.univ.mag.admin.sanit.