Početna stranica Medicinske knjižnice Kliničke bolnice "Sveti Duh"

OPĆI PODACI

Adresa: Klinička bolnica "Sveti Duh"
10000 Zagreb, Sveti Duh 64

Brojevi telefona:  +385 1 37 12 334, +385 1 37 12 031
Broj telefaksa: +385 1 37 12 020, E-pošta: knjiznica@kbsd.hr

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE I ČITAONICE
Radnim danom  od 7,30 do  15,30 sati

Voditeljica: Mladenka Bekavac, prof., mag. bibl. (mbekavac@kbsd.hr)
Jasna Bartolić (jbartol@kbsd.hr)

Urednica mrežnih stranica Medicinske knjižnice: Mladenka Bekavac