O UpToDateu (prijevod)

UpToDate je najveća medicinska baza u svijetu namijenjena kliničarima i pacijentima. Uključuje više od 4. 000 stručnjaka kliničara koji sudjeluju kao autori, urednici i recenzenti. UpToDate ima preko 360 000 korisnika od kojih se dobivaju povratne informacije i koji postavljaju pitanja našoj uredničkoj grupi. Naša je uloga olakšati međusobnu povezanost svih djelatnika u sustavu zdravstva i pomoći liječnicima da budu što bolji stručnjaci.
 

UpToDate je utemeljen na dokazima, njegovi urednici i autori prate sadržaje više od 430 časopisa i svaku novu objavljenu spoznaju inkorporiraju u već postojeći program. Dakle, ključna riječ je “inkorporacija” svih bitnih informacija koje se redovito prate i ugrađuju u programe. UpToDate nije samo pregledavanje časopisa. Nove studije se samo ne dodaju već uključuju u postojeći kontekst onoga što je već bilo na tom području objavljeno.


UpToDate kroz preporuke o načinu liječenja pomaže pacijentima kako bi dobili najbolju medicinsku skrb. UpToDate uključuje preporuke u liječenju temeljene na najboljim medicinskim dokazima i sadrže rezultate najnovijih studija koje se mogu primijeniti u kliničkoj praksi. Preporuke smo složili prema njihovom značenju tako da njihovu kvalitetu možete sami brzo procijeniti.


Smatramo kako je važno istaknuti da za svoju bazu ne primamo nikakvu finacijsku podršku od farmaceutskih tvrtki ili drugih oglašivača te da je naša izdavačka politika potpuno neovisna.

About UpToDate. Dostupno na: http://www.uptodate.com/home/about/index.html Pristupljeno: 1. 10. 2009.