Gradonačelnik Grada Zagreba g. Milan Bandić dodijelio Medalju Grada Zagreba Kliničkoj bolnici "Sveti Duh"

Dana 31. svibnja 2020. u ozračju proslave Dana Grada Zagreba i svetkovine njegove nebeske zaštititnice Majke Božje od Kamenitih vrata, na svečanoj dodjeli priznanja Grada Zagreba, gradonačelnik Grada Zagreba uručio je ravnatelju Kliničke bolnice "Sveti Duh", Medalju Grada Zagreba Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, za izuzetan uspjeh i rezultate u radu te izniman doprinos u sprječavanju i širenju epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 uzročnika bolesti COVID-19. Ovo priznanje predstavlja krunu napora svih djelatnika Bolnice u borbi protiv aktualne epidemije, a posebno onih 300 djelatnika koji su bili neposredno uključeni u zbrinjavanje bolesnika sa sumnjom na koronavirus te bolesnika s potvrđenom dijagnozom COVID-19 na čelu sa Kriznim stožerom Bolnice.

S ponosom ističemo da od 25. veljače do danas niti jedan se djelatnik Kliničke Bolnice "Sveti Duh" nije zarazio u Bolnici, a da smo pri tome u navedenom razdoblju aktivno provodili i ustrojili Bolnicu sukladno naputcima nacionanog stožera, kao dio uspješno vođenog zagrebačkog i nacionalnog zdravstvenog sustava.