Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku - radno vrijeme i kontakti

Laboratorij za ambulantne pacijente radi isključivo radnim danom.

Prijem pacijenata : 630 – 900 h

Uzorkovanje: 700 – 900 h

Izdavanje nalaza: 700-1430 h

 

Telefonske informacije dostupne su na broj: 01/3712-116 (za sve informacije zvati radnim danom 11:00 - 14:30 sati)

 

 

NIJE POTREBNO PRETHODNO NARUČIVANJE