Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku - povijest

Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku nastao je postepenim spajanjem  manjih laboratorija koji su se 50-tih godina prošlog stoljeća otvarali na pojedinim odjelima. U dokumentima bolnice («Bilten», 1978.) spominju se 1950.-te godine postojanje kemijskog i hematološkog laboratorija. U to vrijeme se pojedine pretrage likvora izvode i u laboratoriju pri Neurološkom odjelu.

 

Godine 1953. u kemijski laboratorij je došla mr ph Ksenija Verčko kao prvi medicinski biokemičar koja postepeno proširuje broj i vrstu pretraga. 1960. godine su svi laboratoriji spojeni u jedinstveni, Centralni laboratorij, a godine 1964. kao voditelj dolazi dr Oton Štark. Njegovim odlaskom, 1967. godine, voditelj laboratorija postala je mr ph Ksenija Verčko. 1971. godine u sastavu Interne klinike osnovan je Imunološki laboratorij, koji je prvi u tadašnjoj Jugoslaviji počeo određivati koncentraciju IgE.

Od 1983. do 1985. godine laboratorij je vodila dipl ing Dunja Turner, a hematološki laboratorij je vodio hematolog (prim dr Boras). U biokemijskom laboratoriju uvedene su tada mnoge nove analize i postupci (tipizacija lipida, elektroforeza lipida  i proteina na celogel trakama, analize hormona). Nakon spajanja laboratorija sa tadašnje dijalize 1985, počinje djelovati Centralni laboratorij. Voditelj laboratorija je tada bila dr sc Ljiljana Toman spec med biokemije, a od 1993. je voditelj bio dr sc Vjakoslav Jagić spec medicinske biokemije ( do 2002. godine). U to vrijeme laboratorij je opremljen novim biokemijskim analizatorima (Olympus), a laboratorij postaje Zavod za medicinsko laboratrijsku dijagnostiku.

Zavod je opremljen novim biokemijskim i hematološkim analizatorima, a uvedene su i brojne nove analize.