Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

OPĆI PODACI

Sve informacije vezane uz rad laboratorija i izdavanje nalaza možete dobiti na:

  • 01/3712-116 (radnim danom 11:00 - 14:30 sati)
  • laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr

Vađenje krvi: 7-9 sati svaki radni dan. NIJE POTREBNO PRETHODNO NARUČIVANJE ZA PRETRAGE. Za sve ostale informacije vezane uz pripremu bolesnika za vađenje krvi molimo pročitajte Upute za pacijente
 

Pročelnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biokemije

 

Tajnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Đurđica Škrinjarić

telefon: 01/3712-014


Glavna tehničarka Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Višnja Zimić, bacc. med. lab. diagn.

telefon: 01/ 3712-014


Administratori u ambulanti Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku:

Snježana Foršek

Snježana Benčak

Maja Oslaković