Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Telefonske informacije za pacijente 01/3712-116
(za sve informacije zvati radnim danom 11:00 - 14:30 sati)

NIJE POTREBNO PRETHODNO NARUČIVANJE NA PRETRAGE
molimo pročitajte Upute za pacijenre

Predstojnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
prof..dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biokemije
e-mail: amsimundic@kbsd.hr
telefon: 01/ 3712 128, 01/3712-021

Glavna tehničarka Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Višnja Zimić, bac. med. lab. diagn.
telefon: 01/3712-128

Administracija Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Darinka Krvarić. Snježana Foršek, Marinka Ćutić
telefon: 01/3712-116 (za sve informacije zvati radnim danom 11:00 - 14:30 sati)

 

U zavodu za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku radi 9 djelatnika visoke stručne spreme, 6 djelatnika više stručne spreme, 19 djelatnika srednje stručne spreme, 3 administratora i 3 djelatnika za obavljanje pomoćnih poslova.

Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku danas se sastoji od 3 jedinice: Jedinica za biokemiju s endokrinologijom, Jedinica za hematologiju i koagulaciju te Jedinica za imunologiju.