Laboratorij za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku - kako do nas - lokacija

 

 

Potrebno je uzeti broj za upis

 

 

 

 

 

 

 

Stepenište koje vodi do svih laboratorija (nasuprot glavnog ulaza u bolnicu)

 

 

Šalter za prijem pacijenata

 

Na laboratorijsku obradu potrebno je ponijeti zdravstvenu iskaznicu te ispravno popunjenu uputnicu.

MOLIMO PROČITATI UPUTE ZA PACIJENTE.