Obilježavanje Međunarodnog dana laboratorijske medicine u KB "Sveti Duh"

Međunarodni dan laboratorijske medicine, LabDay 2019 obilježava se u cijeloj Hrvatskoj 5. studenog 2019. godine, u više od 20 gradova kroz ukupno 43 aktivnosti. Cilj obilježavanja ovog dana je približavanje djelatnosti magistara i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine široj javnosti.

Organizatori LabDay-a su članovi Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM, www.hdmblm.hr/hr). HDMBLM je dobrovoljna i neprofitna udruga kojoj su ciljevi promocija djelatnosti medicinske biokemije, edukacija članova Društva te informiranje pacijenata. Sve aktivnosti i program obilježavanja ovog dana dostupni su je na mrežnoj stranici HDMBLM (www.hdmblm.hr/hr) i Facebook stranici „Međunarodni dan laboratorijske medicine“ (www.facebook.com/HDMBLMLabday).

U obilježavanje LabDay-a uključio se i Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh. 5. studenog će ZMLD posjetiti učenici viših razreda triju zagrebačkih osnovnih škola te će se kroz obilazak laboratorija upoznati sa svim fazama laboratorijskog procesa – od vađenja krvi do izdavanja nalaza.

 

Pogledajte letak

 

  • Kako je proteklo obilježavanje Međunarodnog dana laboratorijske medicine u KB Sveti Duh, pogledajte u galeriji slika