Knjiga sažetaka 2. simpozija "Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi - spona između neurologije i psihijatrije