Klinika za untarnje bolesti - povijest klinike

Zakladna bolnica u Zagrebu otvorena je 1804 god., Interni odjel u Bolnici milosrdne braće osnovan je 1871 god.

Prvi voditelj odjela bio je dr. Aleksandar Mraović ml. (1871-1874.). Potom vođenje odjela preuzima dr. Ladislav Rakovac (1874.-1889.) koji je u dva navrata bio predsjednik Zbora liječnika Hrvatske. Nakon odlaska dr. Rakovca, rukovoditelj odjela postaje prim. dr. Eugen Sladović (1889.-1919.). Njegovim umirovljenjem Interni odjel preuzima dr. Pavao Ćulumović (1919.-1934.), kasnije ravnatelj bolnice i predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, učitelj i znanstvenik, nazvan „ocem hrvatske interne medicine“.

Potom šefom Internog odjela postaje dr. Ivan Hugo Botteri (1934.-1936.), autor prvog udžbenika interne medicine. Odlaskom dr. Botterija Interni odjel preuzima prim. dr. Viktor Boić (1936.-1962.) uz kraći prekid, kada odjel vode prim. dr. Ljuba Neumann (1941.) i prim. dr. Nikola Šeparović (1941.-1945). Šezdesetih godina na Interni odjel dolazi prvi sveučilišni nastavnik doc.dr. Nijaz Softić.

Nakon umirovljenja prim. dr. Boića šef Internog odjela postaje prof. dr. sc. Miroslav Mimica (1962.-1972.), specijalist interne medicine i mikrobiologije. Prof. Mimica postaje i voditelj Katedre interne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, potom 1964. god. Interni odjel se organizira prema subspecijalističkim granama gastroenterologije, hematologije, kardiologije, pulmologije-alergologije, nefrologije i intenzivne skrbi. Zatim je osnovan imunološki laboratorij i prvi odjel za Kliničku farmakologiju koji je vodila dr. Ileana Linčir. Godine 1971. osniva se koronarna i postkoronarna jedinica u prizemlju Internog odjela.

Nakon prof. Mimice, vođenje Internog odjela preuzima prof. dr. sc. Roko Živković (1972.-1984.). Godine 1973. osniva se Centar za hemodijalizu, a 1978. god. odsjeci postaju odjeli, gastroenterološki, hematološko-flebološki, kardiološki, endokrino-metabolički i jedinica intenzivne skbi te odjel kliničke imunologije i pulmologije. Prof.dr.sc. Roko Živković bio je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

Prof. dr. sc. Branimir Čvoriščec (1984.-1997.) izabran je 1984. god. za predstojnika Internog odjela, a 1991. god. postaje predstojnikom Klinike za unutarnje bolesti s poliklinikom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1990. god. odjel nefrologije s hemodijalizom ponovo se pripaja Internom odjelu. 1988. god. Bolnica se imenuje suradnom ustanovom Medicinskog fakulteta, a 1990. god. Interni odjel dobiva naziv Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Vodstvo Klinike za unutarnje bolesti nakon umirovljenja prof. Čvoriščeca preuzima prof.dr.sc. Ante Bilić (1997.-2015.) u tom razdoblju učinjeno je više promjena u organizacijskom i stručnom planu te u znanstveno-nastavnom području. Osniva se Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju. Obnavlja se prostor Zavoda za kardiovaskularne bolesti te se otvara Laboratorij za kateterizaciju srca sa novom angiosalom (2003.). Koronarna jedinica je opremljena novom opremom. Potom je izgrađen novi Odjel za hematologiju i koagulaciju te obnovljen Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i Odjel nefrologiju i dijalizu.

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju otvara novu polikliniku sa salom za ERCP. Na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju je Referentni centar  Ministarstva zdravlja za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava, a na Odjelu za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku alergologiju.

Greška | Klinička bolnica "Sveti Duh"

Greška

Došlo je do neočekivane greške. Molimo pokušajte ponovno.