Klinika za kirurgiju - opći podaci

Predstojnik Klinike za kirurgiju
prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.

Glavna sestra Klinike za kirurgiju
Vesna Konjevoda, mag. med. techn.
telefon: 01/3712336

Tajnica Klinike za kirurgiju
Đurđa Kordej

telefon: 01/3712335

e-mail klinike: kirurgija@kbsd.hr

 

Zavod za abdominalnu kirurgiju
Pročelnik  Zavoda
Doc. dr. sc. Ivan Zoričić, dr. med. - specijalist opće i  abdominalne kirurgije

Glavna sestra Zavoda za abdominalnu kirurgiju
Sandra Ložnjak,
bacc.med.techn.

 

Odjel za endoskopsku kirurgiju

V.D. voditelja dr.sc. Branimir Vučković, dr.med.

 • Doc. dr. sc. Marko Sever, dr. med. -specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Prof. dr. sc. Ivo Soldo, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Saša Palček, dr. med.  - specijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra Odjela za endoskopsku kirurgiju
Sandra Ložnjak, bacc. med. techn.


Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju
Voditelj odjela
Prof.dr.sc. Žarko Rašić, prim.dr.med
.- specijalist opće, abdominalne i onkološke kirurgije

 • Doc. dr. sc. Ivan Zoričić,  dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Vladimir Herak, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Martin Grbavac, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Domagoj Štritof, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Branko Bakula, dr. med.- specijalist abdominalne kirurgije

Glavni tehničar Odjela za hepatobilijarnu kirurgiju
Zoran Ljubić, bacc.med.techn.


Odjel za koloproktologiju
V.D. voditelja odjela
Dr. sc. Darko Vukušić, dr. med. - specijalist opće i  abdominalne kirurgije

 • Dr. sc. Dalibor Crvenković, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Kristina Šemanjski, dr. med.  - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Dr. sc. Tihomir Grgić,dr.med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Ivan Šimović, dr. med. - specijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra Odjela za koloproktologiju
Anđa Vicić, bacc. med.  techn.

  

Odjel za traumatologiju
V.D.voditelja odjela
Tomislav Matejić, dr.med
. - specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije

 • Dinko Gorski, dr. med. - specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije
 • Dr. sc. Zoran Krstonijević, dr. med. - specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije
 • Miljana Grbavac, dr. med. - specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije
 • Miroslav Smiljanić, dr.med.- specijalist opće kirurgije i uži specijalist iz traumatologije   
 • Dr. sc.Neven Starčević, dr. med. - specijalist opće kirurgije i uži specijalist iz traumatologije

Glavna sestra Odjela za traumatologiju
Željka Klobučar, mag. med. techn.

                                    

Odjel za plastično rekonstruktivnu i vaskularnu kirurgiju
V.D. voditelja odjela
Dr.sc. Ante Ivkošić, dr. med.
– specijalist opće i vaskularne kirurgije

 • Dr. sc.Ante Ivkošić, dr. med. – specijalist opće i vaskularne kirurgije
 • Ana Jović,dr.med.- specijalist opće i vaskularne kirurgije
 • Bojan Kljaić, dr. med. – specijalist vaskularne kirurgije
 • Tugomir Gverić, prim. dr. med. – specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije, specijalist hitne medicine
 • Doc. dr. sc. Zvonko Zadro, prim. dr. med. – specijalist opće, plastične i onkološke kirurgije
 • Dr. sc. Marko Barić, dr. med. – specijalist opće i plastične kirurgije
 • Zrnka Adanić, dr. med. – specijalist opće i plastične kirurgije

Glavna sestra Odjela za plastično rekonstruktivnu i vaskularnu kirurgiju
Dinka Palatinuš, mag.med.techn.


Poliklinika Klinike za kirurgiju

V.D.voditelja poliklinike
Tugomir Gverić, prim. dr. med.
specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije, specijalist hitne medicine

Glavna sestra Poliklinike Klinike za kirurgiju
Marijana Grbac, bacc. med. techn.



Liječnici na specijalizaciji

 • Goran Pažur, dr. med. - liječnik na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije
 • Andrija Karčić, dr.med. - liječnik na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije
 • Matija Hadžić, dr. med. - lijećnik na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije
 • Jure Brkić, dr. med. - liječnik na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije
 • Nikola Antolić, dr. med. - liječnik na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije
 • Lucija Stojčić, dr. med. - liječnica na specijalizaciji iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
 • Yannick Mudrovčić, dr. med. - liječnik na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije
   

Operacijski blok
Voditeljica instrumentara
Dušica Lekić, bacc. med. techn. 

 

Zavod za abdominalnu kirurgiju Pročelnik zavoda doc.dr.sc. Ivan Zoričić, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju Voditelj odjela prof.dr.sc. Žarko Rašić, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za koloproktologiju V.D. voditelja odjela dr.sc. Darko Vukušić, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za endoskopsku kirurgiju V.D. voditelja odjela dr.sc. Branimir Vučković, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za traumatologiju V.D. voditelja odjela Tomislav Matejić, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za plastično rekonstruktivnu i vaskularnu kirurgiju V.D. voditelja odjela dr.sc. Ante Ivkošić, dr. med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Poliklinika Klinike za kirurgiju V.D. voditelja poliklinike Tugomir Gverić, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335