Klinika za kirurgiju - opći podaci

Predstojnik Klinike za kirurgiju
prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.

Glavna sestra Klinike za kirurgiju
Vesna Konjevoda, dipl.med.techn.
telefon: 01/3712336

Tajnica Klinike za kirurgiju
Đurđa Kordej

telefon: 01/3712335

e-mail klinike: kirurgija@kbsd.hr

 

Zavod za abdominalnu kirurgiju
Pročelnik  Zavoda
Doc. dr. sc. Ivan Zoričić, dr. med. - specijalist opće i  abdominalne kirurgije

Glavna sestra Zavoda za abdominalnu kirurgiju
Sandra Ložnjak,
bacc.med.techn.

 

Odjel za endoskopsku kirurgiju
V.D. voditelja odjela
Dr. sc. Branimir Vučković, dr. med.
  - specijalist opće i abdominalne kirurgije

 • Dr. sc. Marko Sever, dr. med. -specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Doc. dr. sc. Ivo Soldo, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Dr. sc. Darko Vukušić, dr. med. - specijalist opće i  abdominalne kirurgije

Glavna sestra Odjela za endoskopsku kirurgiju
Sandra Ložnjak, bacc. med. techn.


Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju
Voditelj odjela
Prof.dr.sc. Žarko Rašić, prim.dr.med
.- specijalist opće, abdominalne i onkološke kirurgije

 • Doc. dr. sc. Ivan Zoričić,  dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Vladimir Herak, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Martin Grbavac, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Domagoj Štritof, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Branko Bakula, dr. med.- specijalist abdominalne kirurgije

Glavni tehničar Odjela za hepatobilijarnu kirurgiju
Zoran Ljubić, bacc.med.techn.


Odjel za koloproktologiju
V.D.voditelja odjela
Davorin Velnić, prim.dr.med
. - specijalist opće kirurgije 

 • Jadranko Barišić, dr. med. - specijalist opće kirurgije
 • Dalibor Crvenković, dr. med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Kristina Šemanjski, dr. med.  - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Dr. sc. Tihomir Grgić,dr.med. - specijalist opće i abdominalne kirurgije
 • Ivan Šimović, dr. med. - specijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra Odjela za koloproktologiju
Anđa Vicić, bacc. med.  techn.

  

Odjel za traumatologiju
V.D.voditelja odjela
Tomislav Matejić, dr.med
. - specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije

 • Dinko Gorski, dr. med. - specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije
 • Dr.sc. Zoran Krstonijević, dr. med. - specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije
 • Miljana Grbavac, dr. med. - specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije
 • Miroslav Smiljanić, dr.med.- specijalist opće kirurgije i uži specijalist iz traumatologije   
 • Dr.sc.Neven Starčević, dr. med. - specijalist opće kirurgije i uži specijalist iz traumatologije

Glavna sestra Odjela za traumatologiju
Željka Klobučar, bacc. med. techn.

                                    

Odjel za plastično rekonstruktivnu i vaskularnu kirurgiju
V.D. voditelja odjela
Dr.sc. Ante Ivkošić, dr. med.
– specijalist opće i vaskularne kirurgije

 • Stanko Antolić, dr. med. – specijalist opće i vaskularne kirurgije
 • Dr. sc.Ante Ivkošić, dr. med. – specijalist opće i vaskularne kirurgije
 • Ana Jović,dr.med.- specijalist opće i vaskularne kirurgije
 • Tugomir Gverić, prim. dr. med. – specijalist opće  i plastično rekonstruktivne kirurgije
 • Dr. sc. Zvonko Zadro, prim. dr. med. – specijalist opće, plastične i onkološke kirurgije
 • Dr. sc. Marko Barić, dr. med. – specijalist opće i plastične kirurgije
 • Zrnka Adanić, dr. med. – specijalist opće i plastične kirurgije

Glavna sestra Odjela za plastično rekonstruktivnu i vaskularnu kirurgiju
Željka Topolovec, dipl. med. techn.Poliklinika Klinike za kirurgiju
V.D.voditelja poliklinike
Tugomir Gverić, prim. dr. med.
– specijalist opće  i plastično rekonstruktivne kirurgije

Glavna sestra Poliklinike Klinike za kirurgiju
Marijana Grbac, bacc. med. techn.Liječnici na specijalizaciji:

 • Saša Palček, dr. med.  - liječnik na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije
 • Goran Pažur,dr.med. - liječnik na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije
 • Matej Miloš,dr.med. - liječnik na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije
 • Andrija Karčić, dr.med. - liječnik na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije
 • Bojan Kljaić, dr. med. – liječnik na specijalizaciji iz vaskularne kirurgije
   

Operacijski blok
Voditeljica instrumentara
Dušica Lekić, bacc. med. techn. 

 

Zavod za abdominalnu kirurgiju Pročelnik zavoda doc.dr.sc. Ivan Zoričić, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju Voditelj odjela prof.dr.sc. Žarko Rašić, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za koloproktologiju V.D. voditelja odjela Davorin Velnić, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za endoskopsku kirurgiju V.D. voditelja odjela dr.sc. Branimir Vučković, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za traumatologiju V.D. voditelja odjela Tomislav Matejić, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za plastično rekonstruktivnu i vaskularnu kirurgiju V.D. voditelja odjela dr.sc. Ante Ivkošić, dr. med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Poliklinika Klinike za kirurgiju V.D. voditelja poliklinike Tugomir Gverić, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335