Klinika za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - opći podaci

obavijest od  19.10.2020.

Poštovani,

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju vezanu za pandemiju COVID-19 trenutno nismo u mogućnosti omogućiti prisustvo pratnje supruga/partnera na porodu.

S poštovanjem,
PREDSTOJNIK KLINIKE
prof. dr. sc. Berivoj Mišković, prim. dr. med.


Predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo

prof. dr. sc. Berivoj Mišković, prim. dr.med.

e-mail: kgp@kbsd.hr
telefon: 01/3712293

Glavna sestra Klinike za ginekologiju i porodništvo
Dolores Štefančić, dipl. med. techn.
telefon: 01/3712311

Tajnica Klinike za ginekologiju i porodništvo
Biserka Milić

telefon: 01/3712317