Obrisak oka

oko

 

spojnica oka-konjuktiva:

 

  1. brisom namočenim u sterilnu fiziološku otopinu prebrisati konjuktivu svakog oka zasebno

  2. uzorak odmah dostaviti u mikrobiološki laboratorij, u slučaju odgođenog transporta bris staviti u transportnu podlogu i pohraniti na sobnoj temperaturi

  3. pri sumnji na infekciju klamidijom obrisak konjuktive gornje vjeđe uzeti brisom od dakrona i pohraniti u transportni medij za klamidije. Uzorak se obrađuje u HZZJ RH, Rockeffelerova 2, budući da komercijalni testovi kojima raspolaže mikrobiološki laboratorij ne podržavaju izolaciju klamidija iz oka i rezultat pretrage nije moguće pouzdano interpretirati

  4. precizno ispuniti uputnicu o dijagnozi, osnovnoj bolesti, antimikrobnoj terapiji te o vremenu kada je posljednji put primjenjena lokalna antimikrobna terapija

 

rožnica:

 

  1. ciljani uzorak je strugotina korneje ili bris ulkusa

  2. uzorak odmah poslati u mikrobiološki laboratorij, u slučaju odgođenog transporta, ostaviti u transportni medij za anaerobe, na sobnoj temperaturi

  3. strugotine korneje za dijagnostiku Acantamoebe poslati u parazitolološki laboratorij HZJZ RH, Rockeffelerova 2

  4. strugotine korneje za dijagnostiku herpes infekcije poslati u virusološki laboratorij HZJZ RH, Rockeffelerova 2