Nadzorne kulture

  1. obrisak nosa primarno se koristi radi otkrivanja kliconoštva stafilokokom odnosno meticilin rezistentnim Staphylococcus aureus

  2. uzima se i pri utvrđivanju kliconoštva na entrobakterije koje su rezistentne prema karbapenemima

  3. bris uložiti 2 cm iza analnog sfinktera i lagano zarotirati. Na brisu moraju biti vidljivi tragovi stolice