Ispitivanje steriliteta

 

  • kontrola postupka sterilizacije-provodi se biološkim postupkom pomoću spora bakterijskih vrsta iz roda Bacillus. Spore su ugrađene u papirnate trake koje se stavljaju u svaki postupak sterilizacije. U normalnim uvjetima spore ugibaju kod postignute određene temperature. Ukoliko postupkom kontrole sterilizacije porastu spore vrste Bacillus znači da uvjeti sterilizacije nisu bili zadovoljavajući i postupak se mora ponoviti, odnosno sterilizirani pribor ne smije se koristiti. U mikrobiološkom laboratoriju koristi se test kontrole postupka parne sterilizacije pomoću spora Bacillus stearothermophilus. Konačno očitavanje negativnog rezultata obavlja se 48 sati nakon inkubacije.

  • mikrobiološka kontrola endoskopa srednjeg rizika (bronhoskopa, gastroskopa, kolonoskopa).

  • mikrobiološka kontrola nežive sredine prostora visokog rizika za prijenos infekcija.

  • mikrobiološka kontrola vode (za potrebe dijalize, operacijskih postupaka).

  • mikrobiološka kontrola kvalitete zraka pasivnom metodom uzorkovanja zraka u prostorima visokog rizika za prijenos infekcija.