hemokultura

Uzimanje uzoraka:

 

Uzorci krvi za hemokulturu:

 

 1. hemokultura je kultura krvi radi otkrivanja bakterijemije

 2. indikacija za uzimanje krvi za hemokulturu je svako febrilno stanje

(temperatura >380C). Krv se uzima uvijek 1 h prije očekivanog porasta

temperature i uvijek prije nove doze antibiotika

 1. hemokultura se uzima pod strogo aseptičnim uvjetima

 2. potrebno je dezinficirati čep bočice 70 % izopropilnim alkoholom, pričekati otprilike 1 min da alkohol ispari

 3. ispalpirati venu

 4. dezinficirati mjesto venepunkcije, 70% izopropilnim alkoholom ili antiseptikom za kožu, u koncentričnim krugovima od sredine prema periferiji, pričekati otprilike 1 min da alkohol ispari

 5. ponovna palpacija vene moguća je samo sa sterilnim rukavicama

 6. uzeti volumen 2-5 ml za djecu, 5-10 ml za odrasle, najmanje 2 seta hemokultura. Jedan set čine 2 bočice (aerobna i anaerobna oduzete s jednog mjesta venepunkcije). Drugi set čine ponovno dvije (aerobna i anaerobna) bočice oduzete s drugog mjesta venepunkcije. Aerobnu bočicu prepoznajemo po zelenom čepu, anaerobnu bočicu po narančastom čepu. Ako se uzorak krvi uzima iglom i špricom najprije se inokulira anaerobna, a zatim aerobna bočica. Ako se krv uzima pomoću zaštićenog nastavka za punkciju bočice, najprije se inokulira aerobna, a zatim anaerobna bočica.

Djeci se krv za hemokulturu uzima u jednu bočicu s žutim čepom. Inokulacija jedne bočice za hemokulturu se ne preporuča, jer pritom pada osjetljivost metode i vrlo je teško interpretirati značajnost izolata pogotovo kada se izoliraju vrste bakterija koje mogu biti kontaminanti i značajni patogeni (npr. koagulaza negativni stafilokoki, korinebakterije, proprionibakterije).

 1. oba seta ne moraju se inokulirati odmah ovisno o kliničkom stanju bolesnika, npr. jedan set se uzme prije očekivanog porasta temperature, a drugi ponovno kod očekivanog porasta temperature ali se uzorkovanje oba seta mora završiti unutar 24 sata

 2. ne uzimati veću količinu krvi od preporučene, zbog lažno pozitivnog nalaza

 3. inokulirane bočice obilježiti imenom i prezimenom bolesnika, nazivom odjela, vremenom i datumom vađenja hemokultura. Ne pisati preko bar koda bočica.

 4. inokulirane bočice se moraju odmah dostaviti u mikrobiološki laboratorij, ukoliko nije moguće, staviti ih u termostat ili ostaviti na sobnoj temperaturi. Inokulirane bočice ne stavljati u hladnjak.

 5. inokulirane bočice stavljaju se u aparat za obradu hemokultura. Negativan nalaz izdaje se nakon pet dana, pozitivna hemokultura odmah se obrađuje, isti dan se javlja pozitivan preliminaran nalaz prema mikroskopskom preparatu, a idući dan javlja se rezultat kulture i testa osjetljivosti. Većina kliničkih značajnih bakterijemija automatiziranom metodom otkriju se unutar 48 sati, a fungemija 72 sata.

 6. kod sumnje na uzgojno zahtjevne mikroorganizme ( skupina HACEK ) vrijeme inkubacije inokuliranih bočica se produljuje do 7 dana, stoga je prethodno potreban dogovor s mikrobiologom da se produži inkubacija hemokultura ili traženu pretragu posebno naznačiti na uputnici