Bronhoalveolarni lavat

Bronhoalveolarni lavat:

 

  1. uzorak se uzima tijekom bronhoskopije, pomoću bronhoskopa. Zahvat se obavlja u anesteziji tako da se sterilnom fiziološkom otopinom ispiru donji dijelovi dišnog sustava, bronhi, bronhioli, alveole te se ista tekućina aspirira i stavlja u sterilne posudice. Ciljani uzorak se može uzeti u zaštićenom kateteru čime se izbjegava sekundarna kontaminacija uzorka fiziološkom florom gornjeg dišnog sustava

  2. uzorak se odmah dostavlja u mikrobiološki laboratorij, u slučaju odgođenog transporta ostaviti na sobnoj temperaturi do 24 h-

  3. treba uzeti u obzir da anestetik može inhibirati mikrobni rast

  4. osim identifikacije mogućeg patogena uzročnika pneumonije i određivanje testa osjetljivosti, metom se određuje i broj mikroorganizma u 1 ml uzorka

  5. kultura i test osjetljivosti standardne bakteriološke i mikološke obrade dostupni su za 2 – 5 dana

Bronhalni „brushing“ :

 

  1. tijekom bronhoskopije, četkicom se uđe u donje dijelove dišnog sustava i uzorak se pomoću četkice ili se dio četkice stavi u sterilnu fiziološku otopinu

  2. uzorak treba odmah dostaviti u mikrobiološki laboratorij, u slučaju odgođrnog transporta ostaviti na sobnoj temperaturi do 24 h

  3. bronhoskopija je invazivni postupak, a primjenjuje se u strogo indiciranim situacijama

  4. kultura i test osjetljivosti standardne bakteriološke i mikološke obrade dostupni su za 2 – 5 dana