bris uretre

Bris uretre

 • bakteriološki

 • mikološki *

 • mikoplazme i ureaplazme - dokaz iz briseva uretre kod muškaraca i žena

 • klamidije- dokaz iz briseva uretre kod muškaraca

 • mikroskopski preparat

 

 

Osobitosti:

 

* za dodatne pretrage poslati više uzoraka

 

 • komercijalni testovi kojima raspolaže mikrobiološki laboratorij podržavaju dokaz mikoplazmi, ureaplazmi i klamidije iz brisa uretre kod muškaraca i dokaz mikoplazma i ureaplazma iz brisa uretre kod žena

 • rezultati pretraga dostupni za tri do četiri dana

 

Uzimanje uzoraka:

 

 1. obrisak uretre na klasičnu bakteriološku analizu uzima se najmanje 1 sat nakon što bolesnik nije mokrio

 2. muškarci prilikom uzimanja uzorka moraju povući kožu glansa penisa kako bi se prikazao otvor uretre

 3. vanjsko ušće uretre oprati sapunom i isprati vodom

 4. tankim žičanim brisom ući u ušće uretre 1 do 2 cm, zarotirati bris, a ako postoji sekret pokupiti sadržaj s ušća uretre

 5. obrisak uretre na mikoplazme, ureaplazme i klamidije treba uzeti najmanje 1 sat nakon što bolesnik nije mokrio

 6. obrisak odmah dostaviti u mikrobiološki laboratorij. U slučaju odgođenog transporta u transportnoj podlozi pohraniti u hladnjak na +40 C do idućeg dana

 7. mikoplazme i ureaplazme mogu se dokazati i u prvom malazu prvog jutarnjeg urina

 8. za Neisseria gonorrhoeae obrisak staviti u transportni medij, na sobnu temperaturu. Na uputnici precizno naznačiti vrstu uzorka i pretragu koja se traži. Koristiti briseve od dakrona, jer brisevi od kalcij alginata i pamuka inhibiraju rast navedenih mikroorganizama