bris rodnice

Bris rodnice

  • dokaz kliconoštva beta hemolitičkog streptokoka serogrupe B u trudnica u 37 tjednu trudnoće.

  • ciljano iz obriska vagine treba tražiti Trichomonas vaginalis i Candida spp.