Bioptat pluća i pleure

  1. pretraga se zbog svoje invazivnosti rijetko izvodi, samo u strogo indiciranim slučajevima

  2. liječnik, aseptičkom tehnikom i u anesteziji oduzme uzorak tkiva pluća i/ ili pleure

  3. uzorak se šalje odmah u mikrobiološki laboratorij u sterilnoj posudi bez dodatka formalina

  4. u slučaju odgođenog transporta uzorak se ostavi na sobnoj temperaturi do 24 sata

  5. kultura i test osjetljivosti standardne bakteriološke i mikološke obrade dostupni su za 2-7 dana

  6. kod kliničke sumnje na tuberkulozu preporuča se da se ciljani uzorci pošalju na identifikaciju u HZJZ RH, Referentni centar za tuberkulozu, Rockeffelerova 2