Aspirat fistule

  1. sadržaj fistule se uzima tako da se najprije sterilnom fiziološkom otopinom dekontaminira okolina lezije, a zatim aspirira sadržaj s dna lezije ili donje trećine lezije

  2. uzorak odmah dostaviti u mikrobiološki laboratorij, unutar 1-2 sata u brizgaljci s „kapicom“ (bez igle) ili u sterilnoj posudici s ili bez fiziološke otopine. U slučaju odgođenog transporta sadržaj u transportnom mediju ostaviti na sobnoj temperaturi do 12 sati

  3. nalaz kulture i testa osjetljivosti dostupni su za 2-5 dana, mikroskopski preparat, na zahtjev kliničara može se javiti istog dana