Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

 

Pročelnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

dr. sc. Danijela Bejuk, prim. dr. med., specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom

e-mail: mikrob@kbsd.hr

telefon: 01/3712-169, 01/3712331, 01/3712037

 

Liječnice Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

prim. mr. sc. Višnja Kovačević, dr. med., specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom

telefon: 01/3712331, 01/3712095
 

Sanja Maraković, dr. med., specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom

telefon: 01/3712092, 01/3712094

 

Glavna inženjerka Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Mirica Koluder, bacc. med. lab. diag.
telefon: 01/3712095, 01/3712091

 

Djelatnice Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Gordana Biličić, bacc. med. lab. diagn.

Azra Gredičak, bacc. med. lab. diagn.

Danijela Markulin, bacc. med. lab. diagn.

Sanela Soldo, bacc. med. lab. diagn.

 

Ksenija Gajski, lab. teh.

Silvija Čuček, lab. teh.

Renata Salopek, lab. teh.

Nevena Sertić, lab. teh.

Ana Tomas, lab. teh.

Zvjezdana Zado, lab. teh.

 

Tajnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Dunja Hudoletnjak
telefon: 01/3712169

telefaks:

e-mail: mikrob@kbsd.hr

 

Odjel za bakteriologiju i kontrolu bolničkih infekcija Voditelj odjela dr.sc. Danijela Bejuk, prim.dr.med. mikrob@kbsd.hr 01/ 3712 169
Odjel za mikologiju, parazitologiju i kontrolu bolničkih infekcija V.D. voditelja odjela Sanja Maraković, dr.med. mikrob@kbsd.hr 01/ 3712 169