Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije - upute za pacijente