Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije - pogreške iz kliničke prakse

 1. Nedostatni ili loše popunjeni podaci
 2. Najčešći uzorak je bris:
  • neadekvatan
  • nije ciljan
  • ne pohranjuje se adekvatno
 3. Premala količina uzorka < 1 mL ili < 1 gr
 4. Pojedinačni uzorak
 5. Rijetki komplementarni uzorci
 6. Neadekvatno očitavanje strukturiranog nalaza
 7. Komunikacija ovisi o:
  • znanju
  • interesu
  • poznavanju kliničke problematike, obzirom na anamnezu, status, epidemiološke podatke
 8. Nesporazumi:  pitanje vremena, nalaza, konzultantskog mišljenja