Klinika za kirurgiju - znanstvena i nastavna djelatnost, publicistika

Nastava u klinici

Klinika za kirurgiju KB "Sveti Duh" nastavna je jedinica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U Klinici se provodi diplomska nastava iz kirurgije (TURNUSI, MIP, IBIK, OBIK, itd).

Pojedini Nastavnici sudjeluju u poslijediplomskoj nastavi na drugim katedrama.

 

Nastavnici Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu:

prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.
 

Viši asistenti

dr. sc Marko Sever, dr. med

dr. sc. Zvonko Zadro, prim. dr. med.

 

 

Nastavnici Medicinskog fakulteta sveučilišta u Mostaru

doc. dr. sc. Ivan Soldo, dr. med.

 

 

Nastavnici Medicinskog fakulteta sveučilišta u Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

doc. dr.sc. Ivan Zoričić, dr.med.
 

Viši asistenti

dr. sc. Ante Ivkošić, dr. med.

dr. sc. Branimir Vučković, dr. med.
 

Predavač

Tomislav Majetić, dr. med.