Klinika za kirurgiju - upute za pacijente

Prilikom dolaska na ambulantni zahvat potrebno je donijeti

 • uputnicu za kirurga - ambulantni zahvat 
 • uputnicu za patologa - PHD 
   

Bolničko liječenje

 • prije prijema na bolničko liječenje potrebno je obaviti slijedeće pretrage:
  • KKS, SE 
  • K, Na, urea, kreatinin, GUK, jetreni testovi 
  • PV, APPT fibrinogen i KG 
  • EKG, rtg pluća i srca 
  • pregled anesteziologa s uputnicom u ambulanti na I katu iznad hitnog prijama – naručuje se putem e maila: narudzbe@kbsd.hr ili na telefaks: 01/3712-278
 • na dan naručen za prijem u bolnicu, potrebno je donijeti sa sobom uputnicu za bolničko liječenje.