KBSD - Telemedicinski pristupni centar - opširnije

I Klinička bolnica "Sveti Duh" - telemedicinski pristupni centar

Mrežnom prilagodbom, smještajem, instalacijom i konfiguracijom nove radiološke i telemedicinske radne stanice u Zavodu za radiologiju naše Bolnice, u mjesecu rujnu i listopadu 2014. g. izvršene su potrebne predradnje za naše uključenje u mrežu telemedicinskih centara Republike Hrvatske. Riječ je o projektu kojeg provodi Hrvatski zavod za telemedicinu kojim se nastoji osigurati jednake dostupnosti zdravstvenih usluga na cijelom području Republike Hrvatske.

Korištenjem mogućnosti koje već niz godina pruža zaposlenicima Web PACS sustav tvrtke Viztek, moguće je s bilo koje mrežne lokacije unutar Bolnice zadati slanje slikovnih zapisa i mišljenja za razmjenu. Tako zadati zapisi potom se iz Zavoda za radiologiju usmjeravaju željenom telemedicinskom centru u Hrvatskoj.

Nakon testiranja i uspješnih pokusnih slanja gigabajtnih slikovnih zapisa, uvodnu instruktažu u radu s programskim okružjem tvrtke Vams Tec d.o.o. na radnoj stanici pružili su zaposlenicima Zavoda za radiologiju zaposlenici Hrvatskog zavoda za telemedicinu.