Interni tečaj osnovnog održavanja života i automatska vanjska defibrilacija BLS/AED

Interni tečaj osnovnog održavanja života i automatska vanjska defibrilacija BLS/AED (Basic life support - automated external defibrilators course)

Dana 25. siječnja 2016. godine započela je kontinuirana edukacija osnovnog održavanja života i upotrebe automatskog vanjskog defibrilatora za sve djelatnike Kliničke bolnice “Sveti Duh”.

Organizator i voditeljica tečaja je predstojnica Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, doc.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med. Jednodnevni tečaj se organizira mjesečno kroz radionice u trajanju od 90 minuta. Polaznici su podijeljeni u skupine gdje u obliku interaktivnih predavanja i vježbi ponavljaju dosadašnja i stječu nova znanja iz područja kardijalnopulmonarne reanimacije. Instruktori na tečaju su specijalizanti anesteziologije, reanimatologije i inetenzivne medicine te specijalizanti hitne medicine koji su završili edukaciju osnovnog i naprednog održavanja života.