Znanstvena, nastavna djelatnost i publicistika

Nastavna djelatnost
Djelatnici Klinike za ginekologiju i porodništvo uključeni su u dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na klinici se odvija nastava dodiplomske nastave studenata 5. godine, dva poslijediplomska studija na hrvatskom i engleskom jeziku. Osim što se studentima drže teorijska predavanja, omogućen im je i praktičan rad na odjelima uz stručno vodstvo.

Osim redovite nastave, na Klinici se odvijaju i tečajevi trajnog usavršavanja liječnika, od kojih se treba spomenuti bazični tečaj ultrazvuka koji se na Klinici odvija dva puta godišnje s međunarodnim sudjelovanjem. 

Znanstvena djelatnost
U okviru znanstvene djelatnosti na Klinici postoje dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanje i sporta:

1. Naziv projekta: Metode probira u dijagnostici prijevremenog poroda
            Voditelj: Doc. dr. sc Ratko Matijević
            Znanstveni novak zaposlen na projektu: Mario Knežević, dr.med.
2. Naziv projekta: 4D ultrazvučni parametri ponašanja u normalnom i poremećenom razvoju fetusa
            Voditelj: Prof. dr. sc Asim Kurjak

Publicistika
Znanstvena produkcija djelatnika Klinike u posljednjih 5 godina je dojmljiva. Posljednjih nekoliko godina objavljeni su brojni radovi, knjige i udžbenici  prof.dr.sc Asima Kurjaka, dr.sc. Berivoja Miškovića, doc. dr.sc. Ratka Matijevića, dr. sc. Dubravka Habeka, te ostalih liječnika Klinike.