Klinika za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Narudžbe, radno vrijeme i kontakti

obavijest od  19.10.2020.

Poštovani,

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju vezanu za pandemiju COVID-19 trenutno nismo u mogućnosti omogućiti prisustvo pratnje supruga/partnera na porodu.

S poštovanjem,
PREDSTOJNIK KLINIKE
prof. dr. sc. Berivoj Mišković, prim. dr. med.


Hitna ginekološka ambulanta

radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja od 00.00 do 24.00 sata
telefoni: 01/3712327

Hitna trudnička ambulanta - rađaona
radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja od 00.00 do 24.00 sata
telefon: 01/3712291

Opća ginekološka ambulanta
radno vrijeme: ponedjeljak-četvrtak od 08.00 do 16.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712195 od 13,00 do 15,00 sati

Ambulanta za visokorizičnu trudnoću
radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 08.00 do 16.00 sati
predbilježbe osobno
ponedjeljak - petak od 12,00 do 14,00 sati
ili putem web-obrasca odnosno elektronskom poštom (e-mailom) na adresu narudzbe@kbsd.hr

Trudnička i kardiotokografska ambulanta
radno vrijeme: ponedjeljak- petak od 08.00 do 16.00 sati
predbilježbe osobno radnim danom između 12.00 - 14.00 sati
ili putem web-obrasca odnosno elektronskom poštom (e-mailom) na adresu narudzbe@kbsd.hr

Kardiotokografska ambulanta (CTG)
radno vrijeme: ponedjeljak- petak od 08.00 do 16.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712196 od 13,00 do 15,00 sati

Genetsko savjetovalište
radno vrijeme: utorak - petak od 08.00 do 10.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712316 od 13,00 do 14,00 sati

Ambulanta humane reprodukcije
radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, petak od 08.00 do 16.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712109 od 13,00 do 15,00 sati

Ambulanta za skrb o prirodnoj plodnosti
radno vrijeme: srijeda od 10.00 do 12.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712109 od 13,00 do 15,00 sati

Ambulanta za planiranje obitelji
radno vrijeme: četvrtak od 10.00 do 13.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712109 od 13,00 do 15,00 sati

Ambulanta za adolescentnu ginekologiju
radno vrijeme: četvrtak od 10.00 do 13.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712109 od 13,00 do 15,00 sati

Ambulanta za klimakterij i postmenopauzu
radno vrijeme: srijeda od 08.00 do 16.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712109 od 13,00 do 15,00 sati

Neonatološka ambulanta
radno vrijeme: utorak, četvrtak,petak od 11.00 do 14.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712316 od 13,00 do 14,00 sati

Laktacijska ambulanta 

radno vrijeme: utorak - četvrtak od 11.00 do 13.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712316 od 13,00 do 14,00 sati

Neurorazvojna ambulanta
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda od 11.00 do 14.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712316 od 13,00 do 14,00 sati

Ambulanta za ginekološku onkologiju i kolposkopiju
radno vrijeme: srijeda,četvrtak od 11,30 do 14,30 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712195 od 13,00 do 15,00 sati

Ambulanta za uroginekologiju
radno vrijeme: ponedjeljak od 11.00 do 15.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712195 od 13,00 do 15,00 sati

Citogenetski laboratorij
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07.00 do 15.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712273


 

GINEKOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Ginekološki ultrazvuk
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 08.00 do 16.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712247 od 13,00 do 15,00 sati

Pedijatrijski ultrazvuk
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak od 11.00 do 15.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712316 od 13,00 do 14,00 sati

Pedijatrijski ultrazvuk za novorođenačke kukove

radno vrijeme: utorak, četvrtak od 11.00 do 15.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712316 od 13,00 do 14,00 sati

Opstetricijski ultrazvuk
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 08.00 do 16.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712247 od 13,00 do 15,00 sati

LABORATORIJ ZA HUMANU REPRODUKCIJU
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7:00 - 15:00
predbilježbe: 01/3712274 od 12:00 - 13:00 sati