Klinika za ginekologiju - Protokol uzimanja krvi iz pupkovine za pohranu u banku krvi iz pupkovine "Ana Rukavina" u svrhu alogene primjene

Klinička bolnica Sveti Duh, javna zdravstvena ustanova od strane ministra zdravstva i socijalne skrbi ovlaštena za obavljanje usluge uzimanja krvi iz pupkovine, obavlja uslugu uzimanja krvi iz pupkovine koju trudnica daruje u Banku krvi iz pupkovine "Ana Rukavina", KBC Zagreb, Zavod za kliničku transfuziologiju, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, tel. 01/ 23 88 708, faks: 01/ 23 88 699, na pisani zahtjev trudnice. 

Protokol o uzimanju krvi iz pupkovine, u svrhu pohrane za darivanje u Banku krvi iz pupkovine „Ana Rukavina“ za alogenu primjenu primjenu, čine sljedeći dokumenti:

 1. Pisani zahtjev trudnice za uzimanje krvi iz pupkovine nadležnoj službi Bolnice u svrhu    pohrane u Banku krvi iz pupkovine „Ana Rukavina“ za alogenu primjenu (prilog 1.)
 2. Potpisani informirani pristanak trudnice za uzimanje krvi iz pupkovine u svrhu alogene primjene (prilog 2.)
 3. Postupnik uzimanja krvi iz pupkovine u svrhu pohrane za alogenu primjenu (prilog 3.)
 4. Potvrda o preuzetom materijalu (prilog 4.)
 5. Podaci o porodu i posebne okolnosti ( prilog 5.)

Postupak uzimanja krvi iz pupkovine za darivanje u Banku "Ana Rukavina" je besplatan.

Dokumenti koji čine protokol uzimanja krvi iz pupkovine za pohranu u svrhu alogene primjene izdaju se u dva  primjerka, kako slijedi:

 • jedan primjerak dokumenata uručuje se trudnici
 • drugi primjerak trudnica predaje osoblju Klinike za ginekologiju i porodništvo pri prijamu u rađaonicu (pohranjuje se u arhivi Klinike).

 

PROTOKOL UZIMANJA KRVI IZ PUPKOVINE ZA POHRANU U SVRHU AUTOLOGNE PRIMJENE

Klinička bolnica Sveti Duh, javna zdravstvena ustanova od strane ministra zdravstva i socijalne skrbi ovlaštena za obavljanje usluge uzimanja krvi iz pupkovine, obavlja uslugu uzimanja krvi iz pupkovine za pohranu u Banku krvi iz pupkovine u svrhu autologne primjene, na pisani zahtjev trudnice.

Protokol o uzimanju krvi iz pupkovine, u svrhu pohrane za autolognu primjenu, čine sljedeći dokumenti:

 1. Pisani zahtjev trudnice za uzimanje krvi iz pupkovine nadležnoj službi Bolnice u svrhu pohrane u Banku krvi iz pupkovine za autolognu primjenu (prilog 1.)
 2. Potpisani informirani pristanak trudnice za uzimanje krvi iz pupkovine u svrhu autologne  primjene (prilog 2.)
 3. Postupnik uzimanja krvi iz pupkovine u svrhu pohrane za autolognu primjenu (prilog 3.)
 4. Potvrda o preuzetom materijalu (prilog 4.)
 5. Podaci o porodu i posebne okolnosti ( prilog 5.)

Cijena usluge uzimanja krvi iz pupkovine utvrđena je Odlukom Upravnog vijeća Bolnice ur.broj: 01-5007, od 04. listopada 2007. godine, te iznosi 1000,00 kuna. U cijeni usluge nisu uključeni troškovi seta za prikupljanje krvi.

Dokumenti koji čine protokol uzimanja krvi iz pupkovine za pohranu u svrhu autologne primjene izdaju se u dva primjerka, kako slijedi:

 • jedan primjerak dokumenata uručuje se trudnici
 • drugi primjerak trudnica predaje osoblju Klinike za ginekologiju i porodništvo pri prijamu u rađaonicu (pohranjuje se u arhivi Klinike)