Klinika za ginekologiju i porodništvo - povijest

Nakon što je zakladna bolnica "Male braće" premještena iz centra grada (Ilica 1) u prostor na Svetom Duhu, tada još nije imala ginekološli odjel. Ginekološke bolesnice liječene su na kirurgiji.

Godina 1958. odlućeno je formirati ginekološki odjel te se ta godina smatra godinom utemeljenja ginekološke službe. U tu srvhu pozvan je sarajevski ginekolog Prof. Dr. Stanislav Szabo koji je iste godine i pokrenuo ginekološku službu u bolnici "Sveti Duh".

Formiran je odjel u 3 sobe : jedna je imala 13 kreveta, druga 11 i treće 4 kreveta. Ukupno u novom odjelu bilo je 28 kreveta. Uz Prof. Szabu, na odjelu su radili i Dr. Jovan Vujić i Dr. Branko Živković. To međutim nije trajalo dugo jer je za par mjeseci došlo do zamnjene voditelja odjela s bolnicom "Merkur" : Prim.dr. Mladen Bival dolazi na "Sveti Duh" a Prof.Dr. Stanislav Szabo odlazi u bolnicu "Merkur". U bolnicu "Merkur" odlazi i Dr. Jovan Vujić, a bolnicu "Sestre Milosrdnice" Dr. Branko Živković.

Prim.Dr. Mladen Bival bio je predstojnik odjela od 1959 – 1974. godine, dakle slijedećih 15 godina. Uz njega su radili ginekolozi: dr. Stiglić Mileva i dr. Davor Zanella, a nešto kasnije pridružuje im se i dr. Nikola Kljaić. U to vrijeme specijalizantski staž na odjelu obavljaju dr. Lovro Dulibić, dr. Vladimir Nöthig i dr. Vlado Radović, koji su nakon završene specijalizacije ostali raditi na odjelu.

Godine 1964. glavna sestra odjela postala je Nada Juzbašić, VMS i primalja, koja se istakla svojim smislom za organizaciju odjela i uspješnim angažiranjem u udruzi primalja Hrvatske.

Međutim, uskoro se uviđa da je prostor odjela neadekvatan, te da je teško provoditi ginekološko – porođajnu službu u tako skućenom prostoru. Zbog toga se krenulo u rekonstrukciju odjela koja je trajala godinu dana te je na novom odjelu dobiveno 5 soba sa 4 kreveta i 3 sobe s 2 kreveta (u prizemlju). Ukupno je dobiveno 26 kreveta ali je postignut i komforniji smještaj. Rodilište je otvoreno 1959. godine i smješteno je na katu iznad ginekologije (I kat), dok je na katu iznad smještena rađaonica (II kat). Uz rađaonicu formirana je i tzv. "Forceps sala" za opstetričke zahvate. Formirane su i sobe za dežurne liječnike i primalje. Za šefa rađaonice izabran je Dr. Davor Zanella.

Dr.Zanella je osnovao i tečaj za trudnice i školu tzv. „bezbolnog porođaja“ u koji uključuje ginekologe, primalje i fiziatre. Na odjel dolaze i studenti 10. semestra Medicinskog fakulteta radi stručne edukacije.

Za voditelja ginekologije izabrana je Dr. Milena Štiglić, koje se istiće kao vrsni operater. Uvodi operativni pristup u rješavanju prolapsa genitalni organa te uvodi vaginalnu histerektomiju kao i radikalnu operaciju karcinoma po Wertheimu (1974.). Dolaskom Dr. Nikola Kljaića uvodi se kolposkopija kao dijagnostička metoda. U ginekološku operaciju uspješno se uključuje i dr. Lovro Dulibić.

Prim. Dr. Lovro Dulibić bio je predstojnik odjela od 1975. do 1985. godine. Taj talentirani kliničar i uspješni predstojnik vodio je odjel punih 10 godina. Uz njega su radili mnogi poznati ginekolozi. Na ginekološkom odjelu radili su vrsni operateri Dr. Velimir Grljušić i Dr. Stipe Benić. Nekoliko godina kasnije pridružuiju im se Dr. Krešimir Stilinović i Dr. Darko Butković. U Rodilistu je radio Dr. Vladimir Nöthig, zatim Dr. Frane Rušinović, Dr. Berigoj Ujević, Dr. Ante Klobučar, Dr. Branko Rajhvajn, Dr. Mladen Miljan i Dr.Branko Bunjevac. Prim. Dulibić upsješno rješava nedostatke odjela. Organizira neonatologiju te ovaj posao obavlja Prim Dr. Vladimir Bujanović a njemu se nešto kasnije pridružuje i Dr. Branka Koprčina. Uređuje se odsjek za novorođenčad više ne upućuje u Petrovu ili na Rebro.

Također se uređuje i anesteziološka služba. Uviđa se da je anesteziolog trajno potreban odjelu pa na taj način sigirno doprinosi sigurnosti rađanja. U tom cilju na odjel dolazi Prim.Dr. Ljerka Šulhof koja slijedećih godina usavršava opstetričku analgeziju i anesteziju, uvođenjem epiduralne analgezije znatno doprinosi kvaliteti rađanja i sigurnosti rodilja. Rodilište postaje poznato po metodama obezboljavanja poroda. U tim anesteziologa uključuje se Dr. Stanbko Lončarić i Dr. Mladen Mrduljaš. Njima se pridružuje i ginekolog-opstetričar Dr. Ante Klobučar koji je u svrhu obezboljavanja poroda uveo transkutanu nervnu stimulaciju (TENS).

Odjel funkcionira kao OOUR ima samostalnost odlućivanja i samostalno financijsko poslovanje. U ovo vrijeme karakteristično je i dobra razvijenost poslijepodnevnih specijalističkih ambulanti uz naplatu pregleda. Na ovakav rad imali su pravo specijalisti s preko 5 godina specijalističkog staža. Najveći dio ostvarenog prihoda išao je u prihod odjela, dok je manji dio dodijeljen liječniku i sestri.

Kupljen je i prvi UZV aparat, kao jedan od prvih aparata u Zagrebu i Hrvatskoj. Prve preglede na tom aparatu obavljao je Dr.Berigoj Ujević. Aparat je bio dosta masivan, a dijagnostika je bila tek u razvoju. Jednom tjedno za uvođenje ove dijagnostike angažiran je dr. Asim Kurjak koje je dolazio iz Petrove.

Prim.Dr. Lovro Dulibić uočava glavni nedostatak odjela a to je samo jedna operacijska sala te slabo uređen operacijski trakt. Ovo je usporavalo operacijske zahvate a bilo je i opasno u slučaju hitnih operacija. Ovo se moglo rješiti samo izgradnjom novog operacijskog bloka. U njemu su predviđene dvije operacijske sale, sanitarni kordon, te sala za uvođenje u anesteziju te prostor za intenzivni nadzor operiranih bolenica. Uspješno je riješena financijska konstrukcija te na prostoru uz ginekologiju započela izgradnja nove zgrade za potrebe ginekološko-porođajnog odjela. Ali njena namjena je izmjenjena umirovljenjem Prim. Dulibića i izborom novog predstojnika 1985. godine.

Godine 1986. za predstojnika Klinike izabran je Prof.Dr. Asim Kurjak, koju dužnost obavlja do 2002. godine.

Namjera prethodnog predstojnika i nacrt budućeg operacijskog bloka je izmjenjen, te je novosagrađeni trakt dobio drugu namjenu i usmjeren u razvoj ultrazvučne dijagnostike, liječenju steriliteta i obavezama nastave. Operacijska sala je ostala na starom mjestu.

Tijekom daljnih 17 godina razvija se UZV dijagnostika i osniva odjel prenatalne medicine koja prati trendove razvoja ove nove medicinske discipline. Publiciraju se brojni radovi i knjige, održavaju poslijediplomski studiji i tečajevi iz prodručja ultrazvučne dijagnostike i perinatalne medicine.

Tijekom domovinskog rata (1991-1995.) liječnici klinike se angažiraju u obrani domovine. U vrijeme mnogobrojnih uzbuna, pacijenti se sklanjaju u podrume bolnice, a mnogobrojne prognanice postaju pacijenti klinike. Neki se liječnici i aktivno uključuju u borbu. Tako je Dr. Stanko Lončarić proveo sve ratne godine na ratištu, dok se Dr. Ante Klobučar angažirao u skupljanju humanitarne pomoći iz inozemstva, naročito iz Republike Njemačke, odakle smo primali obilnu pomoću u sanitetskom materijalu i lijekovima. Na taj način nabavljen je jedan operacijski stol za operacijsku salu ginekologije te brojni posve novi kirurški instrumenti. Tako su u jednoj operacijskoj dvorani instalirana dva operacijska stola, čime se smanjio pritisak na operacijski trakt. Tijekom rata odjel je posjetila gospođa Rita Sismuth, Predsjednica Bundestaga. Na odjelu su je primili, pokazali odjel i zahvalili na pomoći Dr.Klobučar i Dr.Gluhinić.

Jedna od važnih godina u razvoju odjela je bila 1993. kada odjel dobiva status Klinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj od tada aktivno djeluju tri nastavnika: Prof.Dr. Asim Kurjak, Doc.Dr.Ante Klobučar i Doc.Dr. Sanja Kupešić.