Klinika za ginekologiju - INTERDISCIPLINARNI TEČAJ ZA TRUDNICE (priprema za porod)

Klinika za ginekologiju i porodništvo u suradnji sa Zavodom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju i Zavodom za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničke bolnice "Sveti Duh" organiziraju interdisciplinarni tečaj za trudnice sa svrhom pripreme za porod.

Interdisciplinarnost tečaja osigurana je sudjelovanjem ginekologa, pedijatra, anesteziologa, primalja, medicinskih sestara i fizioterapeuta. 

Tečajevi su organizirani jednom mjesečno utorkom  i četvrtkom te traju ukupno 8 sati (4 dolaska po 2 sata) s početkom u 15.00 sati. 

Na tečaju mogu sudjelovati trudnice (s partnerima). Tečaj se održava na Klinici za ginekologiju i porodništvo KB "Sveti Duh" (II kat, predavaonica).

Zainteresirane trudnice mogu se predbilježiti za tečaj svakog radnog dana na telefon 01/3712196  od 13 do 15h.