Klinika za ginekologiju i porodništvo - Laboratorij za humanu reprodukciju

  • radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 07:00 - 15.00
  • potrebna je predbilježba za dijagnostičku pretragu SPERMIOGRAM na telefon 01 3712 274 od 13:00 - 14:00 sati
  • za pretragu potrebna: uputnica liječnika opće prakse naslovljenja na Laboratorij za humanu reprodukciju
  • prije pretrage uputna apstinencija 3 do 5 dana
  • nalaz je gotovo za tjedan dana i može se podići od 8:00 do 14:00