Povijest Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju opće bolnice “Sv. Duh“ osnovan je 1963. kao Odsjek za gastroenterologiju i hepatologiju. Početkom šezdesetih godina se u dijagnostiku probavnih bolesti uvode nove metode kao što su rektoskopija, aspiracijska biopsija tankog crijeva te biopsija jetre što je znatno unaprijedilo dijagnostiku bolesti probavnoga sustava.

Daljnji napredak dogodio se uvođenjem gastroskopije (1970.) i abdominalnog ultrazvuka (1978.)  Ubrzo potom se izvode i prve ciljane ultrazvukom vođene punkcije, a prvi ERCP izveden je 1985.. Odjel se posebno ističe kako primjenom gastroenterološkog ultrazvuka u svakodnevnoj praksi, tako i u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti na tom polju.

Godine 1974. uvodi se manometrija donjeg jednjačnog sfinktera kao dijagnostička metoda. Suvremena dijagnostička oprema za funkcijske poremećaje probavnoga sustava i gastrointestinalni motilitet nabavljena je 1995. od kada se na Odjelu redovito izvode manometrijske i pH-metrijske pretrage. To je bio prvi takav centar u Hrvatskoj ali i u široj regiji koji se bavio gastrointestinalnim motilitetom, a od 2003. postaje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava.

Od 1991. šef Odjela je prof.dr. Ante Bilić koji je ujedno i predstojnik Klinike za unutarnje bolesti. Od 2003. Odjel prerasta u klinički Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju.