Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju - popis dijagnostičkih i terapijskih procedura

 1. Standardne gastroenterološke dijagnostičke pretrage
  ultrazvuk, dopler, ezofagogastroduodenoskopija, kolonoskopija
 2. Intervencijski endoskopski zahvati
  skleroterapija krvarećih lezija, polipektomija, endo-loop, mukozektomija,
  implantacija stenta u jednjak, ERCP, papilotomija, laser terapija,
  ekstrakcija bilijarnih konkremenata,
  implantacija bilijarnih stentova
 3. Intervencijski zahvati pod kontrolom ultrazvuka
  biopsije jetre, gušterače, limfnih čvorova,
  citoaspiracijske biopsije solidnih organa i kolekcija tekućina u trbuhu,
  perkutane drenaže abdominalnih apscesa i pankreatičkih pseudocista
 4. Perkutana transhepatička kolangiografija
 5. Manometrijske pretrage probavnog sustava (stacionarno i dinamičko ispitivanje)
  jednjaka sa sfinkterima, antroduodenojejunuma, bilijarnog trakta,
  anorektuma, debeloga crijeva
 6. EMG analnog sfinktera
 7. Biofeedback liječenje inkontinencije i konstipacije
 8. Ambulantna biligrafija
 9. Elektrogastrografija
 10. pH-metrija jednjaka, jednokanalna i višekanalna
 11. Balonska dilatacija jednjaka
 12. Izdisajni testovi