Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava

Pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju
prof. dr. sc. Dragan Jurčić, dr. med.

v. d. Voditelja Poliklinike Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju
prim. mr. sc. Vinko Bakula, dr. med.

Glavna sestra
Dunja Ivković, bacc. med. techn.
telefon: 01/3712226

e-mail Zavoda: gastro@kbsd.hr

 

Liječnici

prof. dr. sc. Marinko Marušić, prim dr. med.

doc. dr. sc. Rosana Troskot Perić, dr. med.

doc. dr. sc. Željka Belošić Halle, dr. med.

dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med.

prim. Anto Dominković, dr. med.

Saša Gulić, dr. med.

Dinko Bekić, dr. med.

 

Liječnici na specijalizaciji

Filp Ernoić, dr. med.

Mia Knobloch, dr. med.

Matej Paić, dr. med.

Marko Vodanović, dr. med.