Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - opći podaci

Pročelnica Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
doc. dr. sc. Sanda Dubravčić-Šimunjak, prim. dr. med.

e-mail: zfmr@kbsd.hr
telefon: 01/ 3712 322, 01/3712300 

Glavni fizioterapeut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Antun Jurinić, mag. physioth.
telefon: 01/3712281

Tajnica Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Maja Gredičak
telefon: 01/3712322
telefaks: 01/3712206


 

Odjel za funkcionalnu dijagnostiku i ranu rehabilitaciju

v.d. voditeljice odjela

Maja Puhovski,
dr. med.

zfmr@kbsd.hr

01/ 3712 322

glavni fizioterapeut odjela

Saša Pović, mag.physioth.

Odjel za ambulantu fizioterapiju i rehabilitaciju u zajednici

v.d. voditeljice odjela

Sanja Sarta,
dr. med.

zfmr@kbsd.hr

01/ 3712 322

glavna fizioterapeutkinja odjela

Katarina Ivanković, mag.physioth.