Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - povijest

Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma osnovan je 1978. godine kao stručna jedinica za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma s polikliničkom službom za dijabetes i endokrinologiju u okviru Odjela za hitnu internu medicinu. Zbog stručne aktivnosti i opsega posla, 1999. godine Jedinica prerasta u Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, a od 2004. godine postaje Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, kao ustrojbena jedinica Klinike za unutarnje bolesti.

Neposredno pred osnivanje Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 1999. godine, nabavljen je ultrazvučni aparat za pregled štitnjače i vrata koji je vrlo brzo počeo s rutinskim radom u punom opsegu. Nabavkom sofisticirane opreme i nakon provedene edukacije, 2003. godine uvedena je jedinstvena metoda za ispitivanje inzulinske rezistencije, ručni "clamp", čije su mogućnosti ispitivanje inzulinske rezistencije i ocjena uspješnosti različitih terapijskih postupaka u bolesnika sa šećernom bolesti. Jedan je od rijetkih Odjela u Hrvatskoj koji je uspio uspostaviti ovu zahtjevnu metodu.

U sklopu Odjela nalazi se i Centar za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva, nastao iz Kliničkog laboratorija za mineralni metabolizam koji je 1985. godine osnovan u sklopu Zavoda za nefrologiju i dijalizu. U okviru tog laboratorija njegov utemeljitelj, prof.dr.sc.Dalibor Krpan, prim.dr.med., uveo je u kliničku praksu u Hrvatskoj nove tehnike i metode dijagnostike te liječenja metaboličkih koštanih bolesti među kojima su: mjerenje gustoće kosti (denzitometrija kosti), trasiliakalna biopsija i histomorfometrija kosti, danas temeljne dijagnostičke metode u području metaboličkih koštanih bolesti, kao i "Tae Do", novi sustav tjelovježbe namijenjen prevenciji i liječenju osteoporoze.

Utemeljitelj i voditelj Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma od osnutka do 2014 godine bio je dr.sc. Stjepan Balić, prim.dr.med.