Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma danas

Odjel danas je moderan odjel čija je osnovna djelatnost dijagnosticiranje i liječenje šećerne bolesti i njenih komplikacija, bolesti štitnjače, doštitne žlijezde, nadbubrežnih žlijezda, te metaboličkih koštanih bolesti. U sklopu Odjela nalazi se stacionarni dio sa 15 postelja, poliklinički dio s dijabetološkom i endokrinološkom ambulantom i savjetovalištem za dijabetes, dnevna bolnica, Centar za bolesti štitnjače i vrata te Centar za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva s pratećim ambulantama i savjetovalištem za osteoporozu..

Centar za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva danas je jedan od vodećih centara u Hrvatskoj koji obuhvaća sve segmente dijagnostike i terapije bolesti kalcificiranih tkiva razvijajući integralni pristup liječenju metaboličkih koštanih bolesti koji uključuje prevenciju, edukaciju, dijagnostiku i liječenje. Koncepcija integralnog liječenja na kojoj se temelji program aktivnosti Centra predstavlja korak naprijed u liječenju koštanih bolesti i u skladu je s najmodernijim pristupom u liječenju ovih bolesti u svijetu.

U skoroj budućnosti planira se osnivanje ambulante za liječenje debljine i ambulante za dijabetičko stopalo, Jedinice za jednodnevnu dijagnostiku bolesti štitnjače kao i uvođenje novih pretraga i testova u području endokrinologije. Planirana je i kontinuirana edukacija bolesnika sa šećernom bolešću gdje su pripremljena i obrađena brojna pitanja iz ovog područja koja će bolesnicima pomoći u svakodnevnom životu.