EU PaSQ u sklopu WP5: Usklađivanje terapije u KBSD

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinička bolnica "Sveti Duh" aktivno se uključila u Zajedničku akciju (Joint Action) Europske mreže za sigurnost pacijenta i kvalitetu zdravstvene skrbi - European Union Network for Patient Safety and Quality of Care (PaSQ). U sklopu Radnog paketa 5 (Working Programme 5 - WP5) započeta je implementacija Usklađivanja terapije (Medication Reconcilliation) na Odjelu kliničke farmakologije. Dosadašnje rezultate provedbe tog projekta prikazani su na posteru, za koji je prvu nagradu za poster dobio djelatnik naše bolnice Petar Pekić, dr. med..