Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje - povijest

Godina 1958. smatra se početkom anesteziološke djelatnosti u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh” budući su anesteziju do tada obavljali specijalisti kirurgije ili ginekologije. Prvi specijalizant anesteziologije bio je Fedor Svetek, dr.med. koji kasnije postaje i voditelj anesteziološkog odsjeka na Kirurgiji do 1988. godine.

Istovremeno uz dr. Sveteka anesteziju rade i priučeni anesteziološki tehničari Vladimir Korpar i Antun Šikoronja. Od 1968. godine na anesteziju primaju se samo školovane medicinske sestre i tehničari. U Danskoj, u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), u svibnju 1950. god. utemeljen je Centar za izobrazbu iz područja anesteziologije kao jednogodišnji poslijediplomski tečaj. U vrijeme održavanja prvog poslijediplomskog tečaja u Kopenhagenu predsjednik SZO-a bio je prof. dr. Andrija Štampar (profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu iz predmeta higijena i socijalna medicina, te ravnatelj Škole narodnog zdravlja u Zagrebu). On je prepoznao značaj anesteziologije u modernoj medicini te je osigurao i jednu stipendiju za polaznika iz naše zemlje na I. poslijediplomskom tečaju u Kopenhagenu (tečaj od 1. svibnja 1950. do 1. svibnja 1951.). Prvi polaznik bio je Andrija Longhino, dr.med. iz Zagreba. Poslijediplomski tečaj u Kopenhagenu u razdoblju od 1950. do 1967. godine završilo je još četiri liječnika: Jagoda Bolčić, dr.med. (1954/55.),  Miroslav Hromadko, dr.med. (1960.), Mare Biondić, dr.med. (1964.) te Vlasta Lederer, dr.med. (1967.). Prim. Lederer po završenom poslijediplomskom tečaju zajedno sa prim. Ljerkom Šulhof-Karaman, dr.med. i Josipom Troharom, dr.med. uvode brojne nove anesteziološke tehnike po kojima smo kao Klinika i danas prepoznatljivi. Zahvaljujući njima, već tada se u našoj Bolnici počinje s korištenjem epiduralne analgezije kod poroda i carskog reza, uvodi se postavljanje centralnog venskog katetera za izvođenje hemodijalize i slično.

Danica Orešković, dr.med. je bila voditeljica anestezije u razdoblju od 1988. do 1991. godine kada je osnovan Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje. Prvi Pročelnik  Zavoda bio je Ivica Budinšćak, dr.med. Od ožujka 1993. do travnja 2003. godine Zavod vodi prim. Davorko Djulepa, dr.med., a od travnja 2003. do 2004. godine doc.dr.sc. Branka Maldini, dr.med. U 2004. godine Pročelnik Zavoda bio je prim. Mladen Zemba, dr.med., a zatim od 2004. do 2009. prim dr. Davorko Djulepa. Dolaskom redovite profesorice Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Predsjednice Katedre za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof.dr.sc. Katarine Šakić-Zdravčević, dr.med., specijalistice anesteziologije, raenimatologije i intenzivnog liječenja, u OB "Sveti Duh" 2009. godine stvoreni su preduvjeti za nastanak Klinike. Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske klasa UP/I510-07/09-01/07, ur. broj: 534-07-1-2/3-09-7 od 15. listopada 2009. godine dodijeljen je naziv Klinika za anesteziologju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Opće bolnice "Sveti Duh" Zagreb čime je Klinika postala nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Prva Predstojnica Klinike bila je prof.dr.sc. Katarine Šakić-Zdravčević, dr.med. Nakon habilitacije dana 7. prosinca 2010. godine prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med, prim.dr.sc. Branka Mazul Sunko, dr.med., prim.dr.sc. Gordana Brozović, dr.med. postaju docentice čime započinje ubrzan nastavni i znanstveni rad na Klinici. Odlaskom prof.dr.sc. Šakić-Zdravčević u mirovinu Predstojnik Klinike postaje prof.dr.sc. Dinko Tonković, dr.med., koji tu funkciju obnaša do 2014. god. Njegovim dolaskom ostvarena je suradnja i sa Medicinskim fakultetom u Zagrebu. Od 2014. godine Predstojnica Klinike je doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med., od 2021. g. prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med.