- radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7,30 do 15,30 sati - intranet katalog baza, zbirki publikacija, indeksiranih hrvatskih medicinskih časopisa, bibliografija i repozitorija

slika: