Službenik za informiranje

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Službenica za informiranje Kliničke bolnice „Sveti Duh“ je gđa Lucija Mašić, dipl.iur. Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama vezanim uz rad Kliničke bolnice „Sveti Duh“, zainteresirana javnost može se obratiti Službeniku za informiranje putem telefona broj: 01/3712-152 ili na e-mail: kb@kbsd.hr.