Postupnik uzimanja bioptičkih uzoraka kod izvođenja ezofagogastroduodenoskopije

Postupnik izvođenja biopsija kod ezofagogastroduodenoskopije:


- biopsija sluznice
- biopsija patohistoloških promjena
- uzimanje uzoraka za patohistološku dijagnozu
- uzimanje uzoraka za citološku analizu četkicom (brush citology)
- upotreba različito oblikovanih forcepsa za transendoskopsku ciljanu biopsiju


Biopsije:

1. Radi dobivanja adekvatne dubine uzoraka, potrebno je blago pritisnuti biopsijska kliješta na sluznicu.
2. Nije neophodno učiniti biopsije rutinski kod vrijeda dvanaesnika osim ako ne postoji sumnja da se radi o limfomu ili se vide čvorovi i mase u dvanaesniku.
3. Uvijek učiniti biopsije kod vrijeda želuca osim kod vrijeda u piloričnom kanalu ili prepiloričnih erozija, a koji su jasno benignoga izgleda. Biopsije moraju biti učinjene tako da uključe rubove vrijeda u sva četiri kvadranta, bazu vrijeda nekoliko puta i sluznicu blizu vrijeda (barem 6 do 8 biopsija). Izbjegavajte uzimanje biopsija u područjima gdje je aktivno ili nedavno-recentno krvarenje iz vrijeda (ugrušak na bazi ili vidljiva krvna žila)
4. Kod ulkusne bolesti biopsije moraju biti uzete s antralne sluznice radi određivanja prisustva H.pylori. Uzmite drugu biopsiju s fundusa ako pacijent uzima inhibitor protonske pumpe. Biopsije mogu biti upotrebljene za brzi test ureaze ili poslane na histološku procjenu prisustva H.pylori.
5. Ne obavljaj biopsije jednjačne sluznice u području strikture ili prstena ako je pacijentu provedena ezofagealna dilatacija unutar tjedan dana od endoskopije. Koristi jedino brush citologiju. Kakogod, biopsije trebaju biti pažljivo učinjene nakon dilatacije.
6. Biopsije sluznice jednjaka mogu se dobiti puno lakše sa okretanjem vrha endoskopa prema sluznici, a nakon toga s djelomičnim ispuhivanjem (deflating) lumena.
7. Ako biopsijska kliješta ne prolaze kroz distalni dio radnog kanala, ispravi aparat i pokušaj ponovno.
8. Veće biopsije polipoidnih lezija mogu se dobiti s fleksibilnim žičanim omčama za polipektomiju koje su priključene za uzemljeni elektrokauterski aparat (snare cautery) ili posebnim kliještima („hot“ biopsy).


Citologija:

Citološki pregled mogućih malignih lezija zajedno s bioptičkim uzorcima povećava postotak pozitivnih rezultata.
- transendoskopski bris
- razmaz
- citološki pregled
Tehnika uzimanja brisa je jednostavna. Koriste se specijalni instrumenti- četkice, različitog oblika i veličine. Četkicom, s kojom je uzet bris, napravi se razmaz na mikroskopskoj pločici i citološki se pregleda
1. Uzeti uzorke za citologiju prije biopsija da se smanji razrjeđivanje (dilucija) stanica s krvlju. Četkati suspektna (sumljiva) mjesta (želučane vrijedove, mase na sluznici) da se dobije adekvatni stanični materijal. Treba upotrebiti raspoloživu četkicu koja se može uvući u plastični omotač da se zaštiti uzorak od gubitka u radnom kanalu endoskopa.
2. Potegnite četkicom iznad staklenog slajda koji je ovlažen s normalnom otopinom.
3. Ostavite slajd u konzervansu.
4. Submukozni uzorci za citologiju mogu se dobiti iz različitim tumorskih masa aspiracijom upotrebom F.O. preko igala za skleroterapiju koje su ubačene u leziju.
5. Lezije koje će se četkati moraju biti očišćene od sluzi na površini, krvi, tako da se isperu s mlazom vode kroz radni kanal endoskopa.


Barrettov jednjak:

- Endoskopska pretraga
- kombinacija s kromoskopijom, endoskopijom sa uvećanjem, mikroendoskopijom
- uporaba 2,5 % otopine Lugola (prepoznaju se displastična mjesta u jednjaku, lugol oboji normalnu sluznicu jednjaka tamnosmeđe dok displastična mjesta ostaju neobojena)
- metilensko modrilo: 25 mL 0,5 % otopine (reverzibilno oboji intestinalni tip stanica, ali i erozije i ulkuse); prije bojanja primijeniti 15 mL 10%-tne ootpine N-acetilcisteina (da bi se otopio i odstranio sloj sluzi iznad epitela); pozitivan nalaz je plavo obojena sluznica jednjaka bez erozija ili ulkusa
- indigo-karmin
- multiple biopsije: biopsija na svaka 2 cm u četiri kvadranta u gastroezofagealnoj junkciji i u području vidljivog cilindričnog epitela.
H.pylori:
- endoskopski pregled
- ciljano uzimanje bioptičkih uzoraka za izravnu (histologija, izolacija) ili neizravnu (brzi test ureaze) dijagnostiku postojanja H.pylori.
1. Brzi test ureaze (testiranje jednog ili dvaju bioptičkih uzoraka: jednog iz antruma, drugog iz korpusa)
2. Mikrobiološka dijagnostika (po jednog uzorka korpusa i antruma)
3. Histološki pregled:
- pripravci bioptičkih uzoraka želučane sluznice
U svrhu potpune dijagnostike histološkoga stanja želučane sluznice i stupnjevanja gastritisa potrebno je čak 5 uzoraka: 2 iz korpusa, 2 iz antruma i 1 iz područja angulusa.


Tumori želuca

- endoskopska pretraga
- uzimanje najmanje 5 uzoraka za histološku pretragu (iz rubova i sredine promjene)
- eventualno uzeti citološki uzorak
- kod većih, masivnih promjena, intaktna mukoza: uzimanje nekoliko uzoraka uzastopno s istoga mjesta (na taj način se uzima histološki uzorak iz dubljeg dijela tumora).


Želučani vrijed

- ponavljanje endoskopskih pregleda s biopsijama vrijeda i obriscima za citologiju, sve do kompletnog cijeljenja vrijeda ili do otkrivanja karcinoma.
Vrijed dvanaesnika: