Postupnik: Uvođenje arterijske kanile

U postupku sudjeluju

 1. Liječnik
 2. Jedna medicinska sestra


Pribor potreban za izvođenje postupka

 1. Dezinfekcijska sredstva (Dermoguard, sterilna 0,9% NaCl, Skin-Des)
 2. Sterilne rukavice
 3. Sterilni ogrtači i kape, zaštitne maske
 4. Sterilna kompresa
 5. Sterilni tupferi
 6. Arterijska kanila
 7. Posuda za infektivni materijal
 8. PVC posuda za oštre predmete
 9. Bubrežaste posude
 10. Flush sustav i pretvarač (transducer) za invazivno mjerenje krvnog tlaka
   

IZVOĐENJE POSTUPKA

o   Informiranje bolesnika o postupku koji se planira izvesti sa ishodovanjem potpisanog informiranog pristanka

o   Prije izvođenja postupka učiniti Allenov test

o   Prije procedure liječnik i medicinska sestra koja će asistirati higijenski operu ruke i stave zaštitne maske  

o   Dezinfekcija kože mjesta gdje se planira insercija arterijske kanile (radijalno, kubitalno)  izvodi se tako da se peanom uzimaju pojedinačni sterilni tupferi koji se namoče dezificijensom slijedećim redoslijedom:

o   3x dezinfekcija Dermoguardom

o   3x ispiranje sterilnom 0,9% NaCl

o   1x suho brisanje

o   3x dezinfekcija Skin-Des-om s time da se nakon svakog nanošenja pričeka da se oprano polje posuši.

o   Nakon što je tupfer iskorišten odbaci se u bubrežastu posudu, a po završetku postupka u istu se odloži i pean

o   Liječnik i sestra oblače sterilni ogrtač i stavljaju sterilne rukavice

o   Sestra dodaje liječniku sterilnu kompresu kojom se prekriva mjesto insercije

o   Sestra dodaje liječniku arterijsku kanilu koristeći „no touch“ tehniku

o   Liječnik palpira arterijske pulzacije jednom rukom, a drugom punktira arteriju

o   Kada je arterija punktirana kanila se uvodi prema unutra, a igla vadi van. Nakon vađenja igle i pojave pulzirajuće krvi kanila se zatvara pomoću sigurnosnog zavarača

o   Kanila se potom spaja s flush sustavom pod tlakom i pretvaračem (transducer) za kontinuirano mjerenje intraarterijskog tlaka nakon čega se sigurnosni zatvarač otvara

o   Kanila se fiksira nepromočivim flasterom, a prema procjeni liječnika se prethodno može i fiksirati kirurškim koncem

o   Medicinska sestra nakon završenog postupka odbacuje oštre predmete u za to namjenjenu PVC posudu i ostali korišteni materijal u posudu za infektivni otpad

o   Dokumentiranje postupka na za to predviđeno mjesto