Postupnik: Uzimanje uzorka krvi za spolne hormone

FSH i LH su glikoproteinski hormoni hipofize koji se proizvode i skladište u anteriornoj hipofizi. Za određivanje koncentracije uzima se 5 ml venske krvi, a za analizu je potreban serum. U žena se treba prethodno zabilježiti datum zadnje menstruacije a bitno je istovremeno odrediti FSH i LH.

Progesteron je spolni hormon koji je primarno involviran u pripremu uterusa za trudnoću i održavanje trudnoće. Placenta počinje proizvoditi progesteron nakon 12. tjedna gestacije. Najveće razine progesterona su u sredini lutealne faze menstruacijskog ciklusa. U žena koje nisu trudne žuto tijelo proizvodi progesteron.

Postupak određivanja koncentracije sastoji se u kolekciji 5 ml venske krvi uz napomenu o spolu pacijenta, datumu zadnje menstruacije i trajanju trudnoće.

Testosteron je hormon odgovoran za muške sekundarne spolne karakteristike. Proizvodi se u adrenalnim žlijezdama i testistima muškaraca i adrenalnim žlijezdama i jajnicima u žena. Prekomjerna proizvodnja inducira preuranjeni pubertet u muškaraca i maskulinizaciju u žena.

U serumu se testosteron nalazi u slobodnoj frakciji ili vezan za SHBG, albumin i testosteron-vezujući globulin. Slobodni testosteron je aktivni dio testosterona. Određivanje testosterona u muškaraca je bitno za utvrđivanje hipogonadizma, hipofizne gonadotropne funkcije,impotencije i kriptorhizma, a u žena za utvrđivanje ovarijskih tumora i uzroka hirzutisma.

Postupak vađenja krvi sastoji se u uzimanju 5 ml venske krvi, a serum se koristi za određivanje koncentracije. Prethodno navesti godište i spol pacijenta. Krv se vadi oko 7h kada je najveća razina testosterona.

Ukupni estrogen u serumu evaluira ovarijske estrogen-producirajuće tumore u premenarhalnih ili postmenopauzalnih žena. Za određivanje serumske koncentracije ukupnog estrogena uzima se 5 ml venske krvi uz napomenu o spolu i dobi pacijenta, te datumu zadnje menstruacije. Normalni raspon u žena od 60-400 pg/mL (postmenopauza <130 pg/mL; prepubertet < 25 pg/mL; pubertet 30-280 pg/mL), u muškaraca od 20-80 pg/mL.